October 2015

October 11, 2015

Dana kurangkan tahap NRW bakal disalurkan

PEKAN 10 Okt. – Bantuan berbentuk geran mahupun pinjaman bagi membantu kerajaan negeri atau syarikat pembekalan air peringkat negeri bakal disalurkan bagi mengurangkan tahap air tidak berhasil (NRW) di kawasan terlibat.
October 10, 2015

Kerajaan Pusat bantu negeri, pengurusan air kurangkan NRW

PEKAN: Kerajaan Persekutuan merancang membantu kerajaan negeri dan operator pengurusan air negeri menerusi geran atau pinjaman dalam usaha mengurangkan air yang tidak berhasil (NRW) pada Rancangan Malaysia Kesebelas (RMK-11) yang bermula tahun hadapan.
August 11, 2015

Bantuan geran untuk kurangkan NRW

PEKAN – Kerajaan pusat akan memberikan bantuan berbentuk geran mahupun pinjaman bagi membantu kerajaan negeri atau syarikat pembekalan air peringkat negeri mengurangkan tahap air tidak berhasil (NRW) di kawasan masing-masing.