October 10, 2015

Kerajaan Pusat bantu negeri, pengurusan air kurangkan NRW

PEKAN: Kerajaan Persekutuan merancang membantu kerajaan negeri dan operator pengurusan air negeri menerusi geran atau pinjaman dalam usaha mengurangkan air yang tidak berhasil (NRW) pada Rancangan Malaysia Kesebelas (RMK-11) yang bermula tahun hadapan.
August 11, 2015

Bantuan geran untuk kurangkan NRW

PEKAN – Kerajaan pusat akan memberikan bantuan berbentuk geran mahupun pinjaman bagi membantu kerajaan negeri atau syarikat pembekalan air peringkat negeri mengurangkan tahap air tidak berhasil (NRW) di kawasan masing-masing.
March 7, 2015

Masyarakat perlu peka tingkatkan kelestarian alam sekitar – TPM

MUAR: Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin mahu setiap lapisan masyarakat supaya lebih peka tentang tanggungjawab bersama bagi meningkatkan kelestarian alam sekitar dan sumber semula jadi.
March 7, 2015

Practise green lifestyle: DPM

PAGOH: The people should be more aware, responsible and concerned with everything that they do so that they can have positive effects on the environment and its resources.